Tennis Wezemaal doet mee aan “De Warmste Week”!

Tennis Wezemaal doet weer mee aan “De Warmste Week”!

Ten voordele van Pirlewiet vzw

Voor de vierde keer neemt Tennis Wezemaal deel aan de "Warmste Week" (zie https://dewarmsteweek.be/)!

Dit jaar steunen we Pirlewiet vzw.  Zij organiseren sinds 1987 vakanties voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die in armoede leven. Voor mensen die dagelijks te kampen hebben met armoede en de daarbij horende uitsluiting is vakantie immers niet vanzelfsprekend. Voor deze kinderen, jongeren en volwassenen betekent met Pirlewiet op vakantie gaan een onderbreken van de dagelijkse sleur en van soms onmenselijke levensomstandigheden. Aanvaard worden, niet uitgelachen worden, even geen schrik moeten hebben van deurwaarders of jeugdrechters… gewoon zoals iedereen er eens tussenuit mogen zijn.

Kurt, 1 van onze leden, is al jarenlang vrijwilliger bij deze mooie organisatie.  Daarom hebben we dit goede doel gekozen.  We hopen dat er weer heel veel leden zullen meedoen aan de Warmste Dubbels!

Warmste Dubbels Tennis Wezemaal:

Op 27 december (ja, we weten dat dit strikt gezien na de warmste week valt, maar we wilden onze leden geen korte nacht bezorgen tijdens een werkweek), organiseren we een “Warmste Dubbels” avond op de club, van 16 tot 24u.  Je kunt kiezen tussen de vroege shift van 16u tot 20u of de late shift van 20u tot 24u.  Deelnemen kost 15 euro. 

De inschrijvingen zijn afgesloten, we hebben het maximum bereikt!! Wil je graag nog op de wachtlijst komen, stuur dan een maitje naar robert.govaerts@skynet.be. Hij verrwittigt je dan als er terug een plaatsje vrij komt.

Toeschouwers en supporters zijn natuurlijk ook meer dan welkom!  Om de dorstigen te laven, zal er ook een Jeneverbar zijn.  Om de hongerigen te spijzen (en op te warmen), zal er verse soep zijn, alsook Chili Con Carne.