Activiteiten

Clubkampioenschap

Clubkampioenschap donderdag 16 augustus tot en met zaterdag 1 september 2018

Voor de 27ste keer wordt het clubkampioenschap ingericht, gewoontegetrouw aangevuld met allerhande evenementen. Het clubkampioenschap wordt zo georganiseerd dat iedereen kan deelnemen, ook de beginnende spelers. Bijzonder aan het kampioenschap is dat er gespeeld wordt met een herkansingsreeks: voor elke inschrijving in een reeks kom je minstens 2 maal aan de beurt. Je bent pas uitgeschakeld als je 2 x verloren hebt (ofwel pas verliest in de kwartfinale).

Hier is een volledig overzicht van de reeksen

1. Reeksen

Enkelreeksen:

Dames

 • Dames Kompetitie (DK) of Recreatie (DR), indeling volgens niveau door de wedstrijdleiding, geen leeftijdsbeperking. Dames met een VTV klassement B mogen -indien ze dit wensen- bij heren inschrijven, maar zijn dit niet verplicht.

Heren

 • Heren Kompetitie (HK) of Heren Recreatie (HR), indeling volgens niveau door de wedstrijdleiding, geen leeftijdsbeperking.
 • Veteranen kompetitie (VK) en Veteranen recreatie (VR): heren geboren in 1978 of vroeger. Indeling volgens niveau door de wedstrijdleiding.
 • Superveteranen (SV): 55+ (geboren in 1963 of vroeger) als er minstens 8 deelnemers zijn. Als er de dag voor de sluiting van de inschrijvingen minder zijn, zal aan de ingeschrevenen gevraagd worden of ze in een andere reeks willen inschrijven.

 

Dubbelreeksen:

Elke dubbelreeks wordt gespeeld volgens het bekende ‘surprise’ systeem: je schrijft individueel in en de loting bepaalt met wie je zult spelen. Je speelt elke wedstrijd met een andere partner en je partner van de vorige wedstrijd wordt je tegenstrever in de volgende ronde. Ook hier ben je pas uitgeschakeld als je 2 maal verloren hebt.

 • Dubbel Surprise (D1 en D2): dames en heren geboren in 2002 of vroeger; opsplitsing volgens niveau in D1 (de 24 hoogst geklasseerde spelers) en D2.
 • Dubbel Gemengd (DG): reeks voor dames en heren geboren in 2002 of vroeger, waarbij de A speler steeds een heer is en de B speler steeds een dame, zodat elke match een echte Dubbel Gemengd match is.  Deze reeks is bedoeld voor de lagere klassementen.  (ten hoogste C30/3 voor heren en C30 voor dames).  Er zullen aan het einde van de inschrijvingsperiode een gelijk aantal dames en heren geselecteerd worden op de volgende manier: als er meer heren dan dames inschrijven, zullen de heren met de laagste ranking geselecteerd worden.  Als er meer dames dan heren inschrijven, zullen de dames met de laagste ranking geselecteerd worden.   Daarom zal aan degenen die zich inschrijven in deze reeks de vraag gesteld worden : “Indien je niet wordt aangenomen voor deze reeks, wil je dan inschrijven in een andere reeks (Ja/Neen)?  Indien Ja, welke reeks?”
 • Dubbel Dames (DD1, DD2, DD3): dames geboren in 2002 of vroeger. Deze reeks zal in 2 of 3 reeksen worden gesplitst. De opsplitsing in deze reeksen zal gebeuren door het comité na de inschrijvingen, zoals in andere reeksen.
 • Dubbel Veteranen of ‘Beker Marcel Massant’ (DV): heren geboren in 1973 of vroeger.

Jeugd:

Voor de verschillende leeftijden en niveaus van de jeugd zullen we aangepaste wedstrijdvormen organiseren. Verdere details en mogelijkheid tot inschrijven: ga naar http://www.tenniswezemaal.be/content/clubkampioenschap-jeugd-2018 .

 

2. Inschrijvingen

 • De inschrijvingen gebeuren via een internet-applicatie, waarvan de link op de webpagina van de club staat (http://www.tenniswezemaal.be). De inschrijvingen dienen ingevoerd te zijn ten laatste op dinsdag 7 augustus om 20u.
 • Je mag in maximaal 3 reeksen inschrijven.
 • Je kunt je inschrijving steeds nakijken of wijzigen (tot dinsdag 7/8 om 20 uur).
 • Inschrijven kost 5 € per reeks voor de volwassenreeksen, 3 € voor de jeugdreeksen.
 • Vanaf dinsdagavond 14/8 is het uurschema bekend voor de eerste wedstrijden. Je kan dit vanaf dan vinden op de website.  (Mogelijk vind je al vroeger een planning, maar dan kan die nog wijzigen.  Kijk dus opnieuw na 14/8 om zeker te zijn.)

 

3. Vrije uren

De formule van het clubkampioenschap (herkansingsreeks en zowel enkel- als dubbelwedstrijden), vereist dat de ingeschreven spelers voldoende vrije uren hebben om de wedstrijden te kunnen plannen. Als je een tijdstip als vrij aanduidt wil dat zeggen dat je op dat uur een wedstrijd kan beginnen. Dus bv. als je 12u als vrij aanduidt en 13u als bezet, wil dat zeggen dat je bereid bent om een wedstrijd om 12u te beginnen (die dus langer zal duren dan tot 13u), maar dat je niet meer wil beginnen om 13u. Hier zijn de regels waar je mee rekening moet houden om te bepalen of je kan inschrijven in verschillende reeksen:

 

Je zult enkel in 2 reeksen kunnen inschrijven als je het weekend 24-26/8 vrij bent, en om in 3 reeksen in te schrijven, moet je ook in het weekend 17-19/8 vrij zijn. Daarbij betekent ‘vrij zijn’ dat er minstens 50% (25 vakjes) van het aantal vakjes tussen vrijdagavond 18u en het einde van de zondagavond vrij moeten blijven. Deze regel geldt niet voor de jeugdreeks, al zal de wedstrijdleiding daar ook nagaan of spelers voldoende vrij zijn.

Als je slechts vanaf maandag 20/08 vrij bent kan je maximaal in 2 reeksen inschrijven waarvan slechts één een dubbelreeks mag zijn. Maandag 20/08 is de uiterste datum van beschikbaarheid om te kunnen inschrijven.

Vooral voor de dubbelreeksen bij de volwassenen zijn we verplicht wat meer flexibiliteit te vragen om de planning van de wedstrijden in goede banen te leiden. Op weekdagen (ma - do) minstens 3 avonden vrij zijn vanaf 19u30 tot en met 22u. In het weekend 25 – 27 augustus moeten 50% (25 vakjes) van het aantal vakjes tussen vrijdagavond 18u en het einde van de zondagavond vrij zijn.

De zaterdag van de finales (2 september) worden de finalisten verondersteld vrij te zijn.  Er worden geen finales vervroegd naar vrijdag, tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarover de wedstrijdleiding zal beslissen. 

 

4. Meer info

 • Reeksen kunnen nog worden samengevoegd of afgelast na de sluiting der inschrijvingen als er niet voldoende deelnemers zijn.
 • In elke dubbelreeks bestaat een ploeg steeds uit een A-speler en een B-speler. Of je A of B speler bent, hangt eerst af van je VTV klassement (dubbel) en vervolgens van je rangschikking in het Wezemaal Tennis Point (WTP) klassement. Details lees je in het wedstrijdreglement, of je wacht maar af tot alles tijdens het clubkampioenschap duidelijk wordt. (Voor de dubbel gemengd reeks worden alle heren als A ingeschreven, en alle dames als B).
 • Voor de enkelreeksen moet je zelf niet aanduiden in welke reeks je wilt spelen (kompetitie of recreatie). De splitsing gebeurt door de wedstrijdleiding op basis van het VTV klassement en het interne WTP klassement.
 • De spelers van de recreatiereeks (HR, VR en DR) die zich zonder herkansingen plaatsen voor de eindtabel, worden ook ingeschakeld in de herkansingen van de competitiereeks. Zij kunnen ook kiezen om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.
 • Voor het enkelspel mogen jongeren ook inschrijven in de volwassenen reeks. Dit houdt dan wel in dat ze 's avonds zullen moeten spelen, waarbij er geen rekening mee gehouden wordt of ze overdag al een wedstrijd voor de jeugdreeks gespeeld hebben.
 • Er zijn spelers die in aanmerking komen voor 3 of 4 reeksen, maar inschrijven in 3 is een absoluut maximum. Wanneer je inschrijft voor meerdere reeksen, moet je rekening houden met eventueel 2 wedstrijden op één dag.
 • De wedstrijdleiding zal bij moeilijke gevallen apart bekijken of het normale verloop van het clubkampioenschap niet verstoord wordt. Een artikel in het reglement bepaalt dat wie forfait geeft voor een dubbelreeks, uitgesloten wordt in alle andere reeksen.
 • De wedstrijdtafel zal meedelen op welk terrein je speelt. Wegens het drukke programma wordt er ook gespeeld op de oude terreinen 11, 12 en op de binnenterreinen.
 • We hebben tijdens voorgaande jaren vastgesteld dat spelers die ook aan andere tornooien deelnemen het wedstrijdschema erg verstoren. Het lijkt ons praktisch onmogelijk om aan meer dan 1 ander tornooi deel te nemen tijdens het clubtornooi. Bij laattijdige wijzigingen aan het vrije uurschema als gevolg van andere tornooideelname, zal de betrokken speler zelf een oplossing moeten zoeken met zijn tegenstrever. Lukt dit niet, zal de wedstrijdleiding die speler als verliezer van de wedstrijd beschouwen.
 • Bij de opgave van je vrije uren denk aan mogelijke trouwfeesten, barbecues, festivals... . Gelieve er rekening mee te houden dat we niet alle wedstrijden vóór 21 u kunnen plannen. Schrap a.u.b. de uren na 21 uur niet als dit niet absoluut noodzakelijk is. Om de late uren te beperken, is het belangrijk zo vroeg mogelijk te kunnen beginnen. Als je het enigszins kunt regelen om bijvoorbeeld om 17u of 17u30 te beginnen, schrap dit dan niet omdat je je moet haasten. Het zal hoe dan ook niet elke dag zijn, maar als we die uren efficiënt kunnen gebruiken, maakt dit al veel verschil. 
 • Als je inschrijving niet verenigbaar is met de hoger genoemde afspraken (bijv. omdat je te veel uren aangeduid hebt waarop je niet kan spelen of omdat je te oud of te jong bent voor een bepaalde reeks), zal de computer je daar op wijzen. Je inschrijving zal niet opgeslagen worden, tenzij je ze aanpast.
 • Wanneer men inschrijft wordt men geacht te kunnen spelen op de finaledag.
 • Als de internetpagina niet werkt, meldt dit dan via  tafel@ckwezemaal.be. Probeer dan zo precies mogelijk te omschrijven welke foutboodschap je kreeg.
 • We rekenen erop dat het tornooi met fair-play regels kan gespeeld worden, wat ook inhoudt dat er niet met de racket wordt gegooid, ballen niet bewust uit het veld worden geklopt, enz… . 

 

De wedstrijdleiding,

Heleen Arnaerts, Kris Beyen, Bie Cleynhens, Dominique Gilles, Tessa Gordts, Rob Govaerts, Bart Lemmens, Hilde Maes, Walter Merens, Chantal Van Beselaere,  Rudi Verbinnen, Patrick Vervoort.
De jeugdreeksen worden georganiseerd door de tennisacademie, met Hilde Maes en Martin Vosswinkel

 

Volledige kalender

13/01/18 om 20u

Vergadering voor de Interclub kapiteins in het clubhuis

21/01/18 om 14u

Winterwandeling gevolgd door Nieuwjaarsreceptie en Viering van onze Interclub kampioenen van het voorbije jaar (rond 16u). Vertrek, aankomst en receptie aan het clubhuis

02/03/18


10/03/18

WTC torenkwis in zaal de Toren/Sportoase. Ideaal moment om met je interclubploeg al eens het teamgevoel aan te wakkeren.


"Vriendjesles": kinderen tussen 4 en 9 jaar die tijdens de winter les gevolgd hebben, mogen een vriendje uitnodigen op deze gratis les van 10 tot 11u30

16/03 – 25/03/18

Winterdubbeltornooi.  Inschrijven kan je op de site www.tennisvlaanderen.be

01/04 – 30/09/18

Zomerseizoen.  Leden kunnen zowel binnen- als buitenterreinen online reserveren. Elke dinsdagavond vanaf 19u organiseren we op enkele terreinen onze clubavond. U komt gewoon naar de club en speelt tegen ter plaatse aangeduide leden.

14/04/18

Benefiet ten voordele van de de strijd tegen kanker bij kinderen van 10u tot 24u (of later...).  Doorlopend tenniswedstrijden, kinderanimatie, eten en drinken op de club (Spikstraat), spaghetti van 17u tot 20u, met aansluitend muzikale optredens en dansfeest.

April, mei, juni

Interclubkampioenschappen. Kom gerust supporteren voor een van onze talrijke ploegen. Data en ploegen kan je vanaf maart op de website van tennisvlaanderen terugvinden.

05/07 – 08/07/18

Tijdens Rock Werchter staan we opnieuw met onze drankstand aan de brug van Werchter.

01/07 - 08/07/18

Ethias jeugdtornooi op de club

11/07/18

Zomerkidstoer op de club

16/08 – 01/09/18

Het clubkampioenschap duurt 17 dagen, en eindigt met een spetterend feest op zaterdag 1 september.

September

In september spelen onze provinciale interclub kampioenen de gewestelijke eindrondes

08/09 – 16/09/18

Zomerdubbeltornooi.  Inschrijven kan je op de site www.tennisvlaanderen.be

17/09/18 - 30/03/19

Winterseizoen (tot de eerste week van oktober '18 kan er ook nog buiten gereserveerd worden met lichten).  Enkel op de volgende data zijn er geen vaste winteruren:

25/12/18 - 1/1/19

15/3/19 - 24/3/19 (tornooi)

27/12/18

Warmste Dubbels ten voordele van een goed doel